Förskolan Tripp, Trapp, Trull är ett fristående föräldrakooperativ i Linholmen

Tripp, Trapp, Trull

Private community

38   members

Gå med i vårt community

Välkommen till förskolan Tripp Trapp Trull i Lindholmen, strax norr om Vallentuna. Vi består av en syskonavdelning med ca 20 barn. Vi strävar efter att hålla en bra balans i barngruppen genom att ta hänsyn till ålder och kön vid nyintagandet, samt att barngruppen inte blir för stor.


I vår verksamhet arbetar vi med bland annat skapande, rörelse, rytmik och drama. Vi lägger även stor vikt vid utelek där barnens behov av rörelse och frisk luft tillgodoses. Varje vecka gör vi en skogsutflykt. Den varierande skogsterrängen stärker barnens kroppsuppfattning och stimulerar språkutvecklingen. Vi lär om djur och natur under lek. Naturens resurser inbjuder till skapande, kojbygge och fantasifull lek.

Mer tillsammans

Mer tillsammans

Följ vår vardag

Följ vår vardag

Dokumentation

Dokumentation

Trygg plats för bilder

Trygg plats för bilder

Gå med i vårt community

Powered by

The togetherness platform. Communities you build in minutes. Packed with AI. Nordic made in spirit and in tech.

Privacy Policy Terms of use

©2021 Haaartland Technologies AB